top of page
Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako

Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako

 

 

Zavarovalni pogoji in na njih temelječe zavarovalne police so praviloma zapisani v abstraktnem zavarovalno-pravnem jezik. Povprečen uporabnik si brez izdatne pomoči zavarovalniških strokovnjakov težko predstavlja dejansko vsebino in delovanje posameznih klavzul. Pričujoča knjiga na 117 efektivnih straneh delovanje zavarovanj proizvajalčeve odgovornosti, stroškov odpoklica izdelkov s trga in razširjene proizvajalčeve odgovornosti predstavlja na preprost način s pomočjo več kot 100-ih poenostavljenih primerov in 40-ih grafičnih prikazov. Na ta način odkriva mnoge skrivnosti, ki jih uporabniki pogosto spoznajo šele ob zavarovalnem primeru.

 

Kljub temu, da se knjiga v osnovi ukvarja z zavarovanjem odgovornosti za izdelke z napako (predstavlja tako zakonske osnove, ki generirajo potrebo po tovrstnih zavarovanjih, kakor tudi razne bolj ali manj pogoste razširitve), je zaradi svojega obsežnega splošnega prikaza delovanja mehanizmov odgovornostnih zavarovanj primerna tudi za spoznavanje drugih oblik odgovornostnih zavarovanj.

bottom of page